مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری اینترنتی ناموفق، حاصل الگوریتم‌های هوشمند پی‌پینگ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

@2)\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}$/; var email = $('input[name="sre"]'); if( email.val() !== "email" && email.val() === "" ) { event.preventDefault(); $(".notice-email-error").html(" Please enter your email").show().delay(4000).fadeOut(1000); } else if( emailRegex.test( email.val() ) === false ) { event.preventDefault(); $(".notice-email-error").html(" Email address is not valid").show().delay(4000).fadeOut(1000); } }); email_input.focus(function(){ if( $(this).val() == "email" ) { $(this).val(""); } }); email_input.blur(function(){ if( $(this).val() == "" ) { $(this).val("email"); } }); }); } )( jQuery );

References   [ + ]

1. [^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+(\.[^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+)*)|(".+"
2. \[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}

Send this to a friend