مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره ۵ روش دریافت پول از مشتریان به شیوه‌ای حرفه‌ای را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

@2)\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}$/; var email = $('input[name="sre"]'); if( email.val() !== "email" && email.val() === "" ) { event.preventDefault(); $(".notice-email-error").html(" Please enter your email").show().delay(4000).fadeOut(1000); } else if( emailRegex.test( email.val() ) === false ) { event.preventDefault(); $(".notice-email-error").html(" Email address is not valid").show().delay(4000).fadeOut(1000); } }); email_input.focus(function(){ if( $(this).val() == "email" ) { $(this).val(""); } }); email_input.blur(function(){ if( $(this).val() == "" ) { $(this).val("email"); } }); }); } )( jQuery );

References   [ + ]

1. [^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+(\.[^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+)*)|(".+"
2. \[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}

Send this to a friend