مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره پنج راهکار جامع برای توسعه نرم‌افزار با API پی‌پینگ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

@2)\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}$/; var email = $('input[name="sre"]'); if( email.val() !== "email" && email.val() === "" ) { event.preventDefault(); $(".notice-email-error").html(" Please enter your email").show().delay(4000).fadeOut(1000); } else if( emailRegex.test( email.val() ) === false ) { event.preventDefault(); $(".notice-email-error").html(" Email address is not valid").show().delay(4000).fadeOut(1000); } }); email_input.focus(function(){ if( $(this).val() == "email" ) { $(this).val(""); } }); email_input.blur(function(){ if( $(this).val() == "" ) { $(this).val("email"); } }); }); } )( jQuery );

References   [ + ]

1. [^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+(\.[^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+)*)|(".+"
2. \[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}

Send this to a friend