مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره معرفی جدیدترین دستاوردهای پی‌پینگ در همایش بانکداری الکترونیک را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

@2)\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}$/; var email = $('input[name="sre"]'); if( email.val() !== "email" && email.val() === "" ) { event.preventDefault(); $(".notice-email-error").html(" Please enter your email").show().delay(4000).fadeOut(1000); } else if( emailRegex.test( email.val() ) === false ) { event.preventDefault(); $(".notice-email-error").html(" Email address is not valid").show().delay(4000).fadeOut(1000); } }); email_input.focus(function(){ if( $(this).val() == "email" ) { $(this).val(""); } }); email_input.blur(function(){ if( $(this).val() == "" ) { $(this).val("email"); } }); }); } )( jQuery );

References   [ + ]

1. [^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+(\.[^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+)*)|(".+"
2. \[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}

Send this to a friend