پیامک‌های بانکی، تکنولوژی پابرجا

اولین پیامکی را که ارسال کردم، هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم. هیجان رسیدن پیام خودم به یک نفر و چند دقیقه بعد، گرفتن جواب او که نشان می‌داد ارتباط پیامکی بین ما برقرار شده است. شاید اگر بگویم که قلبم کمی تند می‌زد، اغراق نکرده باشم. بدون شک پیامک‌ها آغازگر ارتباطات نوشتاری در عصر گوشی‌های همراه هستند. … بیشتر بخوانیدپیامک‌های بانکی، تکنولوژی پابرجا