برچسب فیلترینگ پی پینگ

با همراهی شما از سد فیلترینگ گذشتیم

پی‌ پینگ برای همه ۳۲ روز از فیلترینگ پی ‌پینگ گذشت، دقیقا به تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی ! اما باز هم برگشتیم و چه روزی بهتر از امروز، مصادف با غرور آفرینی بچه‌های تیم ملی در مسابقات جام جهانی که نشان دادند ایرانی‌ هیچ‌...

Send this to a friend