برچسب سرویس‌ها

سرویس پرداخت‌های تسهیمی

پی‌پینگ مرکزی از سرویس‌های خلاق مالی است که خدمات تراکنش متنوعی را به کاربران خود ارائه می‌دهد. بعضی از این سرویس‌ها قابل رویت در سایت و در دسترس هستند و برخی دیگر را باید به صورت شخصی سفارش بدهید. به همین دلیل، سرویس‌هایی...

جانشینی انسان با هوش مصنوعی، نگرانی اصلی در حوزه استارتاپ‌ها

ظهور هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی این معنی را می‌دهد که در وسط انقلاب تکنولوژی بزرگ عصر خود قرار گرفته‌ایم. از سال ۲۰۱۵ به بعد، بنگاه‌های کارآفرینی و استارتاپ‌ها، از ظهور این پدیده استفاده کردند و نتیجه آن تولد هفتگی شرکت‌ها در...

Send this to a friend